Organizatorzy konkursu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Warszawski

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Uczelnia powołana została 1 września 1999 r. Zatrudnia 2910 osób, w tym 1820 nauczycieli akademickich. Na 14 wydziałach kształci ok. 40 000 osób na studiach: dziennych (23720), zaocznych (11918), podyplomowych (3200) i doktoranckich (531). Swój udział jako współorganizatora potwierdził Wydział Nauk Ekonomicznych. Został on powołany 1 stycznia 2004 r. i kontynuuje tradycje byłego Wydziału Zarządzania, który istniał w latach 1995-2003. Aktualnie zatrudnia on 24 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 54 doktorów.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

Uczelnia została założona w 1993 roku. Zajmuje wysoką pozycję w krajowych rankingach wyższych uczelni niepaństwowych. Przykładowo w 2003 roku: Wprost - 3 miejsce, Polityka - 6 miejsce, Home & Market - 7 miejsce, Perspektywy-Rzeczpospolita - 10 miejsce. Więcej informacji: www.wsfiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest największą niepaństwową uczelnią w Polsce południowo-wschodniej. Obecnie kształci prawie 9000 studentów na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. W 2003 roku otrzymała prestiżową nagrodę "Orła" Rzeczpospolitej dla najlepszej uczeni niepaństwowej w regionie, kształcącej na studiach magisterskich. Więcej informacji: www.wsiz.rzeszow.pl

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, pierwsza prywatna szkoła wyższa na Pomorzu Zachodnim powstała w marcu 1993 roku. Wcześniej utworzono dwuletnią szkołę pomaturalną o nazwie Business College, która pozwoliła na przygotowanie bazy dydaktycznej i materialnej pod nowa uczelnię. Doświadczenia zdobyte w ciagu 3 lat pozwoliły na utworzenie wyższej uczelni z dobrą kadrą dydaktyczna, autorskim programem nauczania oraz bazą materialną. Więcej informacji: www.zpsb.szczecin.pl/

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych jest nieżalezną instytucją prowadzącą działalność na rzecz wyższej edukacji ekonomicznej i menedżerskiej w Polsce powołaną przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Działalność Fundacji ma służyć doskonaleniu jakości kształcenia tej edukacji w polskich szkołach wyższych, propagowaniu i wspieraniu jej najlepszych wzorców.

Zrzeszenie Studenckich Kół Naukowych

Ogólnopolska federacja studenckich kół naukowych, działających przy największych polskich uczelniach wyższych. Więcej Informacji: www.zskn.pl