Warning: Use of undefined constant P_WARNING - assumed 'P_WARNING' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/carinio2/domains/konkurs.edu.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 404

Warning: Illegal string offset 'c' in /home/carinio2/domains/konkurs.edu.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 466

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/konkurs.edu.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 491

Warning: Illegal string offset 'c' in /home/carinio2/domains/konkurs.edu.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, string given in /home/carinio2/domains/konkurs.edu.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 73

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/konkurs.edu.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 212
Konkurs 'Najlepszy młody ekonomista'

Informacje o konkursie

Celem konkursu jest podniesienie poziomu kształcenia ekonomicznego w Polsce, upowszechnienie wiedzy ekonomicznej oraz podniesienie poziomu prac dyplomowych w Polsce. Głównym organizatorem konkursu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, przy wspólpracy Oddzialu Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Projekt miał formę konkursu, który obejmował następujące etapy:

  1. Konkurs na najlepsze prace pisemne w formie referatów (nie będące pracami magisterskimi/doktorskimi)
  2. Ocena dotychczasowego dorobku naukowego i organizacyjnego
  3. Test wiedzy gospodarczej przeprowadzony w trakcie konferencji
  4. Ocena trafności odpowiedzi na pytania ekspertów (zadawane do wygłoszonego referatu w trakcie konferencji)
Procedura ta powinna pozwolić na obiektywne wyłonienie wszechstronnie wykształconego młodego ekonomisty, mogącego się poszczycić dokonaniami naukowymi i organizacyjnymi, mającym duże perspektywy na odniesienie spektalularnych sukcesów.

Pierwsza edycja konkursu odbędzie się w 2004 r. Finał Konkursu odbył się 15 grudnia 2004 r. w Szkole Głównej Handlowej. Końcowym jego efektem była publikacja prac.

Konkurs ma zostać zrealizowany na zasadzie profesjonalizmu (Rada Programowa, Rada Ekspertów, Komitet Organizacyjny), a takze dużego jego rozpropagowania wśród młodych ekonomistów.

Idea konkursu ma dotrzeć do wielu uczelni w naszym kraju, szczególnie do uczelni ekonomicznych oraz tych, które posiadają wydziały lub kierunki kształcenia związane z szeroko pojętą ekonomią. Pragniemy zaangażować możliwie dużo studentów w proces porównywania jakości ich kształcenia na różnych uczelniach. Ponadto będzie to stymulowało do pisania coraz lepszych prac magisterskich w kolejnych latach.
Prekursorem projektu był konkurs zorganizowany dwukrotnie kilka lat temu w Szkole Głównej Handlowej pod honorowym patronatem jej Rektora prof. dr hab. Marka Rockiego oraz Prezesa NBP prof. dr hab. Leszka Balcerowicza. Był on skierowany do pojedynczych studentów oraz do grup studenckich (koła naukowe). Polegał na zebraniu dość krótkich prac oraz ich ocenie, dokonywanej przez komisję konkursową. Już druga edycja konkursu, zapowiedzianego odpowiednio wcześnie, doprowadziła do znacznego podniesienia poziomu badań prowadzonych w kołach naukowych oraz przez indywidualnych studentów.
Idea niniejszego projektu została ostatnio sprawdzona na przykładzie konkursu na najlepsze prace magistrów, którzy wzięli udział w IX Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów. Spośród ok. 110 nadesłanych na konferencję prac, zostało nagrodzonych cztery. Dalsze plany dotyczące konkursu (KNME) związane będą nie tylko z nagradzaniem studentów, lecz również absolwentów (doktorantów itd).

Życzę wam powodzenia - Hanna Gronkiewicz-Waltz