Nagrody

Nagród o charakterze niefinansowym nie można zamieniać na ekwiwalent pieniężny, a nagrodzeni zobowiazani są do spełnienia typowych wymogów (studenta, autora artykułu).