Kontakt

dr Krzysztof Piech - koordynator projektu

Katedra Polityki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Al. Niepodległości 164/402, 02-554 Warszawa.
e-mail: Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2004