Konkurs: Najlepszy Młody Ekonomista

Konkurs:

Najlepszy Młody Ekonomista

pt. Polska gospodarka w zjednoczonej Europie

pod honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego
prof. dr hab. Leszka Balcerowicza

Organizatorzy:

[ SGH ] [ Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych ] [ ZPSB ] [ Uniwersytet Szczeciński ] [ Uniwersytet Gdański ] [ Akademia Ekonomiczna w Krakowie ]
[ Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania ] [ Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ] [ Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ] [ ZSKN ]